Prevádzkový úver j

19.04.2011 13:09

Prevádzkový úver je určený klientovi, ktorý je podnikateľom, fyzickou alebo právnickou osobou, a ktorý: je oprávnený podnikať na území Slovenskej republiky a tiež tu podniká, má na území Slovenskej republiky daňovú povinnosť a môže byť podľa príslušných právnych predpisov prijímajúcej úvěru.Provozní úver je tiež určený obciam, zväzkom obcí, krajom, príspevkovým organizáciám zriadeným obcou alebo krajom, právnickým osobám založeným obcou alebo krajom. Tento úver je možné získať na prevádzkové potreby, investičné potreby, na obežnej prostriedky a na prechodný nedostatok finančných prostriedkov.
Fungovanie prevádzkového úveru

Prevádzkový úver chráni firmu pred neočakávanými nákladmi, či pred oneskorením na strane príjmov. Predstavuje akúsi finančnú rezervu, kam je možné siahnuť v prípadoch, ktoré firma nemôže sama ovplyvniť. Dohodnutie prevádzkového úveru je vždy veľmi individuálny a banky podľa toho tiež k spoločnostiam pristupujú. Čerpanie úveru je potom závislé na potrebách spoločnosti a podmienkach, ktoré si s bankou firma dohovorí. Zvyčajne je prevádzkový úver čerpaný až v prípade potreby, takže ide skôr o nastavenie rámca, teda maximálnu hodnotu, ktorú je možné od banky získať.