Nevýhody konsolidácie pôžičiek

19.04.2011 13:07

Aj napriek tomu, že konsolidácia ako taká je vedený bez poplatkov, a to aj za jej poskytnutie vôbec, môže sa v niektorých prípadoch predražiť. Keďže sa doba splácania predĺži, a to až na 120 mesiacov, môže sa pri konsolidácii menšieho počtu menších záväzkov, že vo výsledku dôjde k väčšiemu preplateniu. Nevýhodou konsolidácie je potom pomerne nízky limit celkovej hodnoty konsolidovaných pôžičiek. Podmienky pre konsolidovanie klientových existujúcich pôžičiek si, ako u väčšiny na trhu ponúkaných produktov, určuje každá banka individuálne. Sú však konkrétne body, v ktorých sa veľká väčšina z nich zhoduje. Sem patrí minimálny vek klienta stanovený na 18 rokov. Sú aj prípady, keď maximálna vek klienta nesmie presiahnuť 65 rokov. Druhou spoločnou podmienkou pre samotné založenie je vlastníctvo aspoň dvoch ešte nesplatených finančných záväzkov. Nie je teda možné využiť výhod ponúkaných konsolidáciou, ako je predĺženie doby splácania a tým zníženie výšky mesačnej splátky, len v rámci jedného nesplateného úveru. K získaniu tohto produktu klient spravidla nepotrebuje žiadne zabezpečenie, napríklad ručenie ďalšie osoby, ale je nutné sa pripraviť na pravdepodobnej potrebe doloženie čistého mesačného príjmu, ktorého minimálna výška môže byť limitovaná. Ďalšími potrebnými dokladmi sú dva doklady totožnosti, mesačné výpisy zo stáleho účtu za obdobie štvrť až pol roka, zmluvnej dokumentácie k úverom, ktoré má klient v záujme konsolidovať av niektorých prípadoch aj ďalší doklad overujúci miesto klientovho bydliska.